Välkommen till HSB Brf Pallen

HSB Brf Pallen ligger vackert beläget på Ersboda i Umeå. Postadressen är Stävgränd 1-103 (udda nummer).
Föreningen bildades 1986 och består av 80 lägenheter som är upplåtna med bostadsrätt.

Lägenheterna är fördelade med 24 st i radhus, 20 st i marklägenheter i 2-våningshus och 36 st lägenheter i 2 st 5-vånings flerbostadshus med hiss. Inom föreningen finns ett friliggande soprum för källsortering av hushållssopor. Det finns även bastu, övernattningsrum och festlokal m.m. Alla lägenheter har egen tvättmaskin men det finns också en allmän tvättstuga.

Telefonnummret till vicevärden är
070-3098695
vicevard@pallen.net

Vid lägenhetsöverlåtelser, uthyrning av garage och motorvärmarplats, andrahandsuthyrning och föreningsfrågor mm skall vicevärden kontaktas.

 

Vicevärd: Jan-ove Åberg
Felanmälan dagtid: 090-136740 (FMT Förvaltning)08.00-12.00, 13.00-16.00.   Man kan även maila in felanmälan till info@fmtforvaltning.se eller via http://fmtforvaltning.se/felanmalan/
Jourtelefon FMT Förvaltning: 070-583 23 04 (fel som ej kan vänta till nästföljande arbetsdag)

Lägenheterna i Pallen har ett ciscobaserat fastighetsnät med switchade ethernet-anslutningar (100Mbit) till alla lägenheter och fiberbaserat backbone mellan huskropparna som sedan är kopplad med 1 Gbit fiberlänk till internet via vår leverantör Bredband2 Kostnaden för bredband ingår i månadsavgiften.

Inom föreningen finns 47 st bilplatser i kallgarage och 38 st bilplatser med motorvärmaruttag.
Bilplatserna uthyres till boende i föreningen.
Intresserade som önskar hyra garage eller bilplats kontaktar vicevärden.
När alla garage och bilplatser är uthyrda kommer en kölista att upprättas. Vid eventuell överlåtelse (försäljning) av bostadsrätten får garage/bilplats inte överlåtas till köparen utan återlämnas till bostadsrättsföreningen.
Styrelsen för bostadsrättsföreningen Pallen utses av bostadsrättshavarna med undantag av en ledamot som enligt stadgarna ska utses av HSB Umeå.

Ersboda är en stadsdel i Umeå med ca
10.000 invånare, som geografiskt är uppdelat i två delar. Brf Pallen ligger i Östra Ersboda.
Ersboda är ett av Umeås mest barnrika områden med många grundskolor och förskolor. Här finns även stadsdelens folkets hus och ett eget bibliotek.