Felanmälan

Felanmälan, kontaktvägar.

FMT Förvaltning sköter fastighetsdriften från och med 1/1-2018

Felanmälan görs till FMT Förvaltning på 090-136740, 08.00-12.00, 13.00-16.00.
Man kan även maila in felanmälan till info@fmtforvaltning.se eller via http://fmtforvaltning.se/felanmalan/

Fel som uppstår i lägenheten eller fastigheten mellan 16:00-08:00 och som medför att denna inte kan brukas ska normalt anmäls på telefon 070-583 23 04

 

 

IT ansvarig support@pallen.net

Lennart Nilsson                  Stävgr 83

070-5564345 / 090-180100