Felanmälan

Felanmälan, kontaktvägar.

Samhall sköter fastighetsdriften sedan 2012-01-01
Samhall Felanmälan  (07.00-16.00)

070-223 83 50

 

Akuta fel under icke kontorstid

Drift/jour (securitas)

090-776950

 

IT ansvarig support@pallen.net

Lennart Nilsson                  Stävgr 83

070-5564345 / 090-180100