Fritidskommittén

Fritidskommittén i Brf Pallen

Fritidskommitténs uppgifter är i första hand att skapa tillfällen då föreningens medlemmar kan träffas och ha trevligt tillsammans samt att verka för en boendemiljö som är trivsam och funktionell. Den är styrelsens förlängda arm inom dessa områden. Inom dessa ramar ryms många möjliga aktiviteter. Ett par sammankomster per år då medlemmarna inbjuds till kvartersgården på mat eller fika är brukligt. Vid vårstädningen och andra sammankomster svarar kommittén för att ordna med förtäring. Kommittén kan också lämna förslag om inköp eller annat som de anser skulle bidra till trivsel och gemenskap inom föreningen. Kommittén utses vid årsstämman som brukar hållas i april.

Välkommen att höra av dig med dina idéer!
Det är vi som är fritidskommittén:

Liselott Blix                         Stävgr 67

Samuel Nygårdh               Stävgränd 15

Aija Lampela                     Stävgränd 39