Eldningsråd, samlingslokal

HUR GÖR MAN DÅ MAN SKA ELDA I ÖPPNA SPISEN…?
(utan att allt ryker in?)

För att du ska kunna elda måste du öppna spjället.
Ställ spjället på Ö, Slå igång fläkten som gör att röken sugs ut. Den sitter till vänster om öppna spisen.
Det fFinns även en fläkt för hela lokalen, den sitter vid dörren.
OBS! Ha inte på den om du eldar, då suger det in röken i lokalen.
Elda inte med gran och tall då sprättar det väldigt mycket, eftersom det inte finns något galler för så måste man vara lite försiktig.
Ved får man själv ta med sig.
Innan ni går, glöm inte att släcka elden ordentligt.