Garage/P-plats/Besöksparkering

Det finns sedan 2021-01-01  11st avgiftsbelagda parkeringsplatser (Parkster) inom föreningen. Dessa är främst avsedda för tillfälliga besökare, men är fria att nyttja för alla som erlagt avgift enligt gällande skyltning. 4kr/tim eller 30kr/dygn.  Zonkod 90350

Parkering på ej för ändamålet skyltad plats är förbjuden. Övervakningen sköts av Umevakt.

Kontakta Vicevärden för aktuella uppgifter om lediga platser

Om du väntar t.ex hantverkare som av olika orsaker måste stå med sitt fordon närmare arbetsstället, för annat än av och pålastning, så kontakta Umevakt på 090-70 39 00 innan, så slipper ni onödiga utgifter i efterhand.

För av och pålastning gäller även att fordonet måste stå på därför avsedd asfalterad yta. All parkering på gräsytor eller naturmark (oavsett syfte) är förbjuden och kontrollavgift kommer att utfärdas vid kontroll.