Garage/P-plats/Besöksparkering

Kontakta Vicevärden för aktuella uppgifter om lediga platser

Det är inte tillåtet att parkera fordon på platser som du inte genom upprättat avtal disponerar.

För besöksparkering krävs särskilt besökskort. Varje lägenhet har tilldelats två sådana.
Besökskorten får inte användas för boendes egna fordon eller för boendes disponerade tjänste- eller företagsbilar.
I avseende gällande besöksparkeringarna räknas du som boende på den adress där du tillbringar din huvudsakliga vila,  även om du är skriven på annan adress. Det är inte i första hand var du är skriven utan var du bor som räknas. Samma sak gäller om det fordon du disponerar står skriven på en släkting eller bekant, så får du ändå inte stå på besöksparkeringarna.

Besöksparkering är endast tillåten på därför markerade platser. Giltigt besökskort skall finnas väl synligt innanför vindrutan på förarsidan i fordonet.

Om du väntar t.ex hantverkare som av olika orsaker måste stå med sitt fordon närmare arbetsstället, för annat än av och pålastning, så kontakta Umevakt på 090-70 39 00 innan, så slipper ni onödiga utgifter i efterhand.

För av och pålastning gäller även att fordonet måste stå på därför avsedd asfalterad yta. All parkering på gräsytor eller naturmark (oavsett syfte) är förbjuden och kontrollavgift kommer att utfärdas vid kontroll.

Hur länge får jag parkera på en parkeringsplats med endast P-skylten?(besöksparkeringar)
Finns endast vägmärket ”Parkering” och inga tilläggstavlor får du parkera i högst 24 timmar.

24 timmarsregeln gäller måndag till fredag. På lördagar, söndagar, helgdagar och dag före helgdagar får du parkera under obegränsad tid.
Parkerar du på en dag då tidsbegränsningen inte gäller börjar dina 24 timmar räknas nästkommande vardag. Exempel: Parkerar du kl. 15.00 på en söndag måste du hämta bilen senast 24.00 på måndag kväll.

På de övre besöksparkeringarna , vid vändplanen och kvartersgården gäller från 1/1 2018  max 6 timmars parkering alla veckans dagar. Det är ej heller tillåtet att parkera inne på gården vid kvartersgården/tvättstugan.