Styrelsens sammansättning

Styrelse och Uppdragstagare fr.o.m. 2021

 

Ordförande                    Carina Bäckström                      Stävgr 39

Vice ordförande            Daniel Koivula                              Stävgr 25

Sekreterare                   Ann-Kristin Dahlgren                  Stävgr 39

Vice sekreterare           Lennart Nilsson                          Stävgr 83

Ledamot                        Paul Souza                                   Stävgr 15

Ledamot (HSB)            Lisa Markström (utsedd av HSB Umeås fullmäktige)

Suppleant                      Anders Ohlsson                          Stävgr 55

Suppleant                      Annika Winning                          Stävgr 39

Mailadress för ärenden till styrelsen: styrelsen@pallen.net (ej för reklam)

Vicevärd Jan-ove Åberg

070-3098695

vicevard@pallen.net för icke brådskande ärenden

 

Revisorer

Revisorssuppleant       Lennart Pettersson           Stävgr 71

Revisor                           Sven Oskarsson                Stävgr 61

 

Nyckelutlåning & lokalbokning pallensbokning@gmail.com

Daniel Koivula                                                             Stävgr 25
 

Valberedning

Aija Lampela                                                               Stävgr 39

Lena Ström                                                                  Stävgr 101

 

IT ansvarig
support@pallen.net

Lennart Nilsson                                                         Stävgr 83

070-5564345 / 090-180100

 

FMT Förvaltning sköter fastighetsdriften

Felanmälan görs till FMT Förvaltning på 090-136740, 08.00-12.00, 13.00-16.00.
Man kan även maila in felanmälan till info@fmtforvaltning.se eller via http://fmtforvaltning.se/felanmalan/

Fel som uppstår i lägenheten eller fastigheten mellan 16:00-08:00 och som medför att denna inte kan brukas ska normalt anmäls på telefon 070-583 23 04