Styrelsens sammansättning

Konstituerande Styrelse och Uppdragstagare fr.o.m. 2019-05-28

 

Ordförande                           Dan Vesterlund                   Stävgr 17

Vice ordförande                   Rune von Ahn                     Stävgr 63

Sekreterare                          Anna-Kristin Dahlgren       Stävgr 39

Vice sekreterare                 Lennart Nilsson                  Stävgr 83

Ledamot                              Liselott Blix                          Stävgr 67

Ledamot (HSB)                  Lisa Markström (utsedd av HSB Umeås fullmäktige)

Suppleant                            Carina Bäckström              Stävgr 39

Suppleant                           Anders Mårdvall                  Stävgr 3

Mailadress för ärenden till styrelsen: styrelsen@pallen.net (ej för reklam)

Vicevärd                           Jan-ove Åberg

070-3098695

vicevard@pallen.net för icke brådskande ärenden

 

Revisorer

Revisorssuppleant                     Lennart Pettersson                 Stävgr 71

Revisor                                       Sven Oskarsson                  Stävgr 61

 

Studieorganisatör

Rune von Ahn                                                                        Stävgr 63

 

Fritidskommitte

Aija Lampela                                                                         Stävgr 39

Pekka Lampela                                                                    Stävgr 39

Mia Sandström                                                                      Stävgr 17

 

Nyckelutlåning & lokalbokning

Dan Vesterlund                                                                     Stävgr 17

tel: 070 235 82 46

 

 

IT ansvarig
support@pallen.net

Lennart Nilsson                                                                      Stävgr 83

070-5564345 / 090-180100

 

FMT Förvaltning sköter fastighetsdriften från och med 1/1-2018

Felanmälan görs till FMT Förvaltning på 090-136740, 08.00-12.00, 13.00-16.00.
Man kan även maila in felanmälan till info@fmtforvaltning.se eller via http://fmtforvaltning.se/felanmalan/

Fel som uppstår i lägenheten eller fastigheten mellan 16:00-08:00 och som medför att denna inte kan brukas ska normalt anmäls på telefon 070-583 23 04