Styrelsens sammansättning

Styrelse och Uppdragstagare fr.o.m. 2021

 

Ordförande                    Carina Bäckström                      Stävgr 39

Vice ordförande            Rune von Ahn                              Stävgr 63

Sekreterare                   Ann-Kristin Dahlgren                  Stävgr 39

Vice sekreterare           Lennart Nilsson                          Stävgr 83

Ledamot                        Daniel Koivula                             Stävgr 25

Ledamot (HSB)            Lisa Markström (utsedd av HSB Umeås fullmäktige)

Suppleant                      Paul Souza                                  Stävgr 15

Suppleant                      Anders Mårdvall                          Stävgr 3

Mailadress för ärenden till styrelsen: styrelsen@pallen.net (ej för reklam)

Vicevärd Jan-ove Åberg

070-3098695

vicevard@pallen.net för icke brådskande ärenden

 

Revisorer

Revisorssuppleant       Lennart Pettersson           Stävgr 71

Revisor                           Sven Oskarsson                Stävgr 61

 

Studieorganisatör

Rune von Ahn                                                             Stävgr 63
Nyckelutlåning & lokalbokning

Dan Vesterlund                                                           Stävgr 17

tel: 070 235 82 46

Vice uthyrare:          Rune von Ahn                           Stävgr 63

 

Valberedning

Aija Lampela                                                               Stävgr 39

Lena Ström                                                                  Stävgr 101

 

IT ansvarig
support@pallen.net

Lennart Nilsson                                                         Stävgr 83

070-5564345 / 090-180100

 

FMT Förvaltning sköter fastighetsdriften från och med 1/1-2018

Felanmälan görs till FMT Förvaltning på 090-136740, 08.00-12.00, 13.00-16.00.
Man kan även maila in felanmälan till info@fmtforvaltning.se eller via http://fmtforvaltning.se/felanmalan/

Fel som uppstår i lägenheten eller fastigheten mellan 16:00-08:00 och som medför att denna inte kan brukas ska normalt anmäls på telefon 070-583 23 04