Styrelsens sammansättning

Konstituerande Styrelse och Uppdragstagare fr.o.m. 2020-06-17

 

Ordförande                    Dan Vesterlund                              Stävgr 17

Vice ordförande            Rune von Ahn                                Stävgr 63

Sekreterare                   Ann-Kristin Dahlgren                    Stävgr 39

Vice sekreterare           Lennart Nilsson                            Stävgr 83

Ledamot                        Carina Bäckström                        Stävgr 39

Ledamot (HSB)            Lisa Markström (utsedd av HSB Umeås fullmäktige)

Suppleant                      Daniel Koivula                             Stävgr 25

Suppleant                      Anders Mårdvall                          Stävgr 3

Mailadress för ärenden till styrelsen: styrelsen@pallen.net (ej för reklam)

Vicevärd Jan-ove Åberg

070-3098695

vicevard@pallen.net för icke brådskande ärenden

 

Revisorer

Revisorssuppleant       Lennart Pettersson           Stävgr 71

Revisor                           Sven Oskarsson                Stävgr 61

 

Studieorganisatör

Rune von Ahn                                                             Stävgr 63
Nyckelutlåning & lokalbokning

Dan Vesterlund Stävgr 17

tel: 070 235 82 46

Vice uthyrare:          Rune von Ahn                        Stävgr 63

 

IT ansvarig
support@pallen.net

Lennart Nilsson Stävgr 83

070-5564345 / 090-180100

 

FMT Förvaltning sköter fastighetsdriften från och med 1/1-2018

Felanmälan görs till FMT Förvaltning på 090-136740, 08.00-12.00, 13.00-16.00.
Man kan även maila in felanmälan till info@fmtforvaltning.se eller via http://fmtforvaltning.se/felanmalan/

Fel som uppstår i lägenheten eller fastigheten mellan 16:00-08:00 och som medför att denna inte kan brukas ska normalt anmäls på telefon 070-583 23 04