För nyinflyttade

Välkommen! Du har förmodligen många frågor. Här är svaren på några.

  • Uppvärmningskostnaden för din bostad ingår i månadsavgiften. Du måste däremot betala kostnaden för hushållselen. Den består av två delar, elnätet och din faktiska förbrukning. Du ska anmäla att du flyttat in till Umeå Energi som tillhandahåller elnätet och debiterar dig för detta. När det gäller hushållselen du förbrukar kan du välja Umeå Energi eller vilken annan leverantör du vill.
  • Den hemförsäkring du ska välja är en bostadsrättsförsäkring. Oftast efterfrågas fastighetsbeteckningen. Den är Stävan 2.
  • Om du bor i ett av flervåningshusen har din bostad två lägenhetsbeteckningar, HSB-numret och lantmäteriets lägenhetsbeteckning. Det kan hända att något av dessa nummer efterfrågas i olika sammanhang och då är det bra att veta var du kan hitta dem. Märkningen finns högst upp på dörrkarmen som vetter ut i trapphuset.
  • Radhusen och marklägenheterna behöver inga lägenhetsbeteckningar från lantmäteriet eftersom det bara finns en bostad på respektive adress. För att hitta HSB-numret går du istället till hsb.se/norr och loggar in på Mina sidor.
  • Högst upp på insidan av varje lägenhets ytterdörr sitter en nyckeltub med en karbinhake. I den kan du hänga upp en extranyckel till din lägenhet om du så vill, det är inget tvång. På utsidan av dörren finns ett lås till nyckeltuben. Syftet är att vicevärd eller fastighetsförvaltare ska kunna komma in även om du inte är hemma vid exempelvis en misstänkt vattenskada eller kontroll av värmen. På så sätt slipper du sitta och vänta på att de ska komma. Och om du skulle råka ut för en olycka inne i lägenheten kan du få hjälp snabbare och slipper få din ytterdörr uppbruten. Endast vicevärd och fastighetsförvaltare har nyckel till detta lås och de ringer alltid före besök.
  • Bokning av tvättstugan gör du i appen ”QT kund”, på webbsidan 2915.qtkund.se/ eller direkt på bokningstavlan i kvartersgårdens entré. Den mindre blå ”taggen” används för att boka på tavlan, och också för att komma in i tvättstugan under den bokade tiden. Vid problem, kontakta vicevärden.
  • Om du vill använda Pallens Internetuppkoppling ska du kontakta IT-ansvarig för att byta kontaktuppgifter och få de eventuella inställningar som är nödvändiga. Se Kontakter.
  • I en bostadsrättsförening ska en årsstämma hållas senast sex månader efter bokslutet den sista december. Bostadsrättsföreningen Pallen försöker hålla sin årsstämma i maj. Inför årsstämman kan du komma in med motioner, det vill säga ge förslag på vad du tycker att föreningen bör göra. De ska vara styrelsen tillhanda senast den sista februari. Kallelse till årsstämman kommer mellan två veckor och sex veckor innan stämman. Kallelsen är anslagen på Pallens anslagstavlor, på hsb.se/norr samt under Aktuellt på hemsidan (denna webbplats).

Övriga svar hittar du förhoppningsvis under menyvalet Information för boende . Om det är någon information du saknar kan du gärna prata med någon granne eller skicka din fråga till styrelsen, styrelsen@pallen.net. Skriv gärna ärende i ämnesraden för snabbare svar.