Kontakter

Styrelse för brf Pallen

Ordförande: Daniel Koivula, Stävgränd 25

Vice ordförande: Paul Souza, Stävgränd 15

Ledamot/sekreterare: Annika Winning, Stävgränd 39

Ledamot/sekreterare: Birgitta Tonegran, Stävgränd 87

Ledamot: Lennart Nilsson, Stävgränd 83

HSB-ledamot: Lisa Markström

Suppleant: Anders Mårdvall, Stävgränd 3

Mejladress: styrelsen@pallen.net (OBS! Skriv ärende i ämnesraden. Mejl avseende förslag om ej avtalade tjänster och samarbeten kommer ej beaktas.)

Vicevärd

Dan Westerlund

Telefon: 070-235 82 46

Mejladress: vicevard@pallen.net (För icke brådskande ärenden)

Revisorer

Revisor: Sven Oskarsson, Stävgränd 61

Revisorssuppleant: Anders Ohlsson, Stävgränd 55

Uthyrning av övernattningsrum, kvarterslokal, bastu, snickarrum samt husbilsplats

Övernattningsrum på Stävgränd 83 samt kvarterslokalen och bastun bokas i QT-systems.
För övernattningsrum på Stävgränd 39 samt vid frågor:

Daniel Koivula, Stävgränd 25
Mejladress: pallensbokning@gmail.com (Används i första hand)
Telefon: 073-828 01 23

Paul Souza, Stävgränd 15 (vice uthyrare)

Valberedning

Lena Ström, Stävgränd 103, strom.c.lena@gmail.com

Ann-Kristin Dahlgren, Stävgränd 39

IT-ansvarig

Lennart Nilsson, Stävgränd 83

Telefon: 070-556 43 45 alternativt 090-18 01 00

Mejladress: support@pallen.net

Fritidskommitté

Aija Lampela, Stävgränd 39

Saga Berlin, Stävgränd 7

Birgitta Tonegran, Stävgränd 87

Magdalena Urbanowska Mårdvall, Stävgränd 3

Mejladress: pallenfritid@pallen.net

Webbredaktion

Birgitta Tonegran, Stävgränd 87

Annika Winning, Stävgränd 39

Mejladress: webredaktion@pallen.net