Felanmälan

Felanmälan fastighet

Alla fel (inklusive akuta) ska anmälas till vår vicevärd Dan Westerlund på telefon 070-242 34 62.

Dock sköts fastighetsdriften av FMT Förvaltning.

.

Felanmälan IT

Se IT-ansvarig under Kontakter