Biltrafik och parkering

Biltrafik. Området är planerat som ett bil-, motorcykel- och mopedfritt bostadsområde. Genom att parkera motorfordon på avsedda platser kan vi undvika trafikolyckor och att barn skadas samt hålla nere våra kostnader för bland annat snöröjning och skador på markanläggningar.

Förbud för trafik inne på gårdarna råder alltså med undantag för behörig trafik.

Behörig trafik är:

 • Trafik- och leveransfordon vid ärende till plats utefter vägar och stråk – ej genomfart.
 • Fordon som befordrar sjuk eller rörelsehindrad eller i särskilt ömmande fall, annan person till eller från plats utefter vägar och stråk.
 • Fordon för våra egna in- och utlastningar.


All trafik inom området sker på de gåendes villkor. Inget fordon, inklusive cykel, får köras fortare än gångfart. Oavsett vilket fordon du kör har du väjningsplikt mot gående och du får bara parkera ditt fordon på någon av de särskilt anordnade parkeringsplatserna.
OBS! Har du kört in på området och flyttat på ”Välkommen till fots”-grinden ska du ställa tillbaka den på sin plats när du kör ut från området.

Parkering. Om du vill hyra en parkeringsplats eller ett garage ska du kontakta vicevärden. Är alla platser upptagna lägger han in dig på en kölista för den typ av bilplats du önskar (motorvärmarstolpe eller garage). Du tilldelas en bilplats när du hamnar högst upp på den kölista du valt. 

Tillfällig hyra av parkeringsplats med motorvärmare. Om det finns lediga parkeringsplatser kan du som medlem i föreningen hyra en parkeringsplats tillfälligt för dina besökare. Kontakta vicevärden för att höra om platser finns lediga. Kostnaden är 100 kronor för en helg och 150 kronor för en vecka. Kostnaden läggs på din avgiftsavi i efterhand.

Det finns en del regler för parkering inom området. Umevakt har hand om parkeringsövervakningen och ser till att reglerna följs.

 • P-zonförbud gäller inom området. Detta innebär att all parkering är förbjuden utom där skyltar visar att parkering är tillåten.
 • Skylten Förhyrda platser betyder att endast den som hyr platsen får stå där.
 • Gästparkeringarna är avgiftsbelagda via Parkster. Kostnaden är 4 kr/tim, 30 kr/dygn. Zonkoden är 90350.
 • Målade hemtjänstbilar får parkera gratis på gästparkeringarna.
 • Uppställning av fordon framför garage är förbjudet.
 • Lastning och lossning inne på området får ske så länge det pågår aktivitet vid fordonet. I övrigt är parkering förbjuden.
 • Den som bryter mot parkeringsreglerna kan åläggas en kontrollavgift. För att kontrollavgift ska undvikas om ett fordon måste ställas upp en längre tid på grund av exempelvis sjukhusvistelse bör tillstånd inhämtas från styrelsen. I första hand ska vicevärden kontaktas.
 • Om någon åläggs en kontrollavgift som hon/han anser oskälig är det möjligt att överklaga. Uppgift om vart man ska vända sig finns angiven på kontrollavgiften.
 • För att undvika att barn skadar sig är det enligt lag förbjudet att lämna kvar motorvärmarkablar i eluttagen på motorvärmarstolparna. Det är även förbjudet att dra ut elkablar från garage och fönster.
 • Förbudet mot trafik med motordrivna fordon inne i området gäller även mopeder och motorcyklar.
 • Tänk också på att inte ha motorn igång vid tillfällig parkering på gården.

Släpvagnsparkering finns kostnadsfritt att tillgå bakom garagelängan mot Kärnan vid 39:an. In- och utfart sker från/mot Kärnvägen. En bock hindrar obehörig trafik. Den kan du ta bort tillfälligt om du vill använda släpvagnsparkeringen. Viktigt är att du ställer tillbaka bocken efter att du kört in/ut från parkeringen.

Husvagnsparkering för husbilar och husvagnar finns vid samma länga som släpvagnsparkeringen. Platserna finns att tillgå mellan den 1/5 och 30/9. En plats är en kostnadsfri 24-timmarsparkering för i- och urlasting och besökande husbilar. De övriga två platserna går att hyra månadsvis för 150 kr/månad, se Kontakter. El ingår ej.   

Tillbaka till Information för boende