Gräsytor, altaner och balkonger

Om du bor i marklägenhet eller radhus och har gräsytor i anslutning till din bostad kan du vilja använda denna yta till ny- eller tillbyggnation. Följande regler är fastställda för att såväl ditt som övriga medlemmars intressen ska tillvaratas:

  • Grundprincipen är att boende får disponera gräsmattan i anslutning till radhus/marklägenhet men inte allmänna ytor.
  • Inglasningar av balkonger behöver styrelsens godkännande och bygglov från kommunen.
  •  Altantak och inglasningar av altan behöver styrelsens godkännande, grannars yttrande samt eventuellt bygglov. Till ansökan till styrelsen bör du bifoga godkännande från de närmaste grannarna. Om godkännande saknas kommer styrelsen att kontakta de närboende innan beslut fattas.
  • För träd man vill fälla eller förändra krävs styrelsens godkännande.
  • Studsmattor, bassänger, bubbelpooler eller liknade kräver avtal med styrelsen.
  • Vid övriga åtgärder som innebär väsentlig förändring, exempelvis uppsättning av parabol, krävs styrelsens godkännande. I vissa fall krävs även byggnadslov från kommunen. Skriftlig anhållan lämnas till vicevärden.
  • Mindre förändringar som berör andra, exempelvis att klippa ner en häck, bör du komma överens om med de som berörs innan du utför.
  • Har du en häck av den vitblommande brudspirean bör du vänta till efter blomningen innan du ansar den för att nå bästa resultat.

Styrelsen får ofta frågan om en enskild radhusägare får sätta upp en friggebod. Eftersom lagen bara tillåter en friggebod per fastighet och hela föreningen räknas som en enda fastighet kan enskilda boende tyvärr inte erhålla något tillstånd för att sätta upp sådan.

Tillbaka till Information för boende