El, värme, vatten och ventilation

El och värme. Uppvärmning av lägenheterna ingår i månadsavgiften och består av fjärrvärme som levereras av Umeå Energi. Du kan reglera temperaturen individuellt för varje rum, dock till högst 21 grader Celsius. För hushållsel ska du teckna ett eget abonnemang. Din elmätare och huvudsäkring för hushållselen finns placerad i låst skåp som enbart fastighetsskötare har åtkomst till.

Vatten. Det ligger på ditt ansvar att förebygga vattenskador i din lägenhet. Var därför uppmärksam på läckage eller olyckshändelser avseende din diskmaskin, tvättmaskin, akvarium, kyl, frys, vattensäng samt ledningarna för vatten, avlopp och värme i din lägenhet. Anmäl till vicevärd omgående om du upptäcker något fel. Beroende på felets art debiteras antingen föreningen eller bostadsrättsinnehavaren. Se broschyren Vem ska underhålla bostadsrätten.

Vattenskador kan även uppstå om kaklet eller mattorna på ditt badrums golv och väggar inte är täta. Vid minsta misstanke om otäthet ska du därför kontakta vicevärd, som då kan komma för att bedöma tillståndet och ge råd om eventuella åtgärder.

Avstängningsventiler för varmt och kallt vatten finns på vattenledningarna i ditt badrum. Om du har en tvättmaskin finns en separat avstängningsventil för denna på kallvattensledningen i badrummet. Den bör du stänga när tvättmaskinen inte används.

Ventilation. Alla lägenheter är försedda med mekanisk till- och frånluftsventilation. Tilluftsaggregat tillför filtrerad och värmd luft. Frånluften förs bort med fläkt. Värmeåtervinning sker med värmeväxlare typ luft-luft.

Flervåningshusens lägenheter har gemensamt till- och frånluftsaggregat med värmeåtervinning placerade i fläktrum på vindsvåningen. Enbart fastighetsskötare har tillgång till detta. Radhusen och marklägenheterna har egna ventilationsaggregat med värmeåtervinning

Tillbaka till Information för boende