Flervåningshusen

Städning av trapphuset görs en gång per vecka i flervåningshusen.

Cyklar, barnvagnar, mattor, skor med mera får inte förvaras itrapphus eftersom de kan blockera utrymningsvägar.

Portlåsning. Entrédörrarna till trapphusen är låsta 21:00-03:00. Du kan öppna dem med din lägenhetsnyckel. För att undvika att obehöriga tar sig in i trapphuset får du inte ställa upp entrédörren om den är låst.

Tillbaka till Information för boende