Fritidskommitté

I föreningen finns en fritidskommitté som utses vid årsstämman, som hålls senast i juni varje år. Uppgift om vilka som är med i kommittén finns under Kontakter samt anslagen i kvartersgården.

Kommitténs uppgift är att skapa tillfällen då vi kan träffas och ha trevligt tillsammans samt verka för en trivsam och funktionell boendemiljö. Den är styrelsens förlängda arm inom dessa områden. Ett par tillfällen per år bjuds de boende in till kvartersgården på middag eller fika. Vid vårstädningen och andra sammankomster ansvarar kommittén för att ordna med förtäring. Det finns även möjlighet till andra aktiviteter, enbart fantasin sätter gränser.

Kommittén kan även lämna förslag om inköp eller annat som de anser skulle bidra till trivsel och gemenskap inom föreningen.

Hör av dig till kommittén om du har idéer eller synpunkter!

Tillbaka till Information för boende