Om att bo i bostadsrätt

Vi är alla beroende av varandra när det gäller trevnaden i ett bostadsområde. Det är därför viktigt att både visa hänsyn mot sina grannar och att vara toleranta för andras vanor och levnadssätt.

I en bostadsrättsförening är det de boende som äger fastigheten och därmed har ett stort inflytande över området. Det är viktigt att alla känner ansvar för sin boendemiljö, både för trevnadens skull och av ekonomiska skäl. Det är därför en självklarhet att vi städar efter oss på våra gemensamma ytor, såväl inomhus som utomhus. Om du har önskemål om förbättringar eller förändringar bör du meddela styrelsen för föreningen detta. Styrelsen utses av medlemmarna vid den årliga föreningsstämman där även större tas frågor upp. Styrelsens sammansättning kan du läsa om under rubriken Kontakter på denna webbplats.

Det är vi tillsammans som via månadsavgifterna betalar alla kostnader och utgifter för bostadsrättsföreningen. Ju mer aktsamma vi är om fastigheten och närmiljön desto lägre blir boendekostnaden.

Andrahandsuthyrning kräver godkännande av styrelsen. Om du vill hyra ut i andra hand ska du lämna en skriftlig ansökan till vicevärden med uppgift om hyresgäst, tidsperiod och orsak samt vad du vill hyra ut; radhus, lägenhet, garage eller parkeringsplats.

Nattro. Mellan kl. 22:00 och 7:00 får du inte borra i väggar, spela musik högt, föra högljudda samtal i trapphuset eller på annat sätt störa grannarna. Om du ska ha fest och vet att det kan bli lite högljutt är det en god regel att förvarna grannarna.

Husdjur ska skötas och hållas under uppsikt så att sanitär olägenhet inte uppstår. Dessa uppstår främst om ett djur förorenar lekplatser, entréer, trapphus, gräsmattor och uteplatser men kan även uppstå om en hund skäller mycket eller uppvisar aggressivt beteende.

Grillning på balkonger är ej tillåtet.

Stadgar och andra dokument att ladda ner

– avvikelser från informationen broschyren Vem ska underhålla bostadsrätten?

Tillbaka till Information för boende