Skötsel av fastighet och grönytor

Föreningen har ett avtal avseende fastighetsskötsel med Norrskenet. De sköter det yttre underhållet, det vill säga gemensamma utrymmen och teknisk förvaltning avseende vatten, värme och el. Vi bostadsrättsinnehavare ansvarar för det inre underhållet av våra bostäder. Klicka här för att läsa mer om vad som ingår i inre respektive yttre underhåll. Under Felanmälan står det hur du ska göra om du vill anmäla fel.

Bor du i radhus eller marklägenhet ska du varje vår olja in din bro och ytterdörr. Träolja tillhandahålls av föreningen och finns att hämta i redskapsboden under sommaren.

De flesta grönytorna ingår i avtalet men vissa gräsytor och buskar invid bostaden ska skötas av boende i radhus och tvåvåningshus. Trädgårdsutrusning kan lånas från förrådet invid miljörummet. De ska ställas tillbaka väl rengjorda.

För att ge tillträde till din lägenhet för servicearbete, besiktningar och dylikt när du inte är hemma finns en nyckeltub monterad på ytterdörren till din lägenhet. Förvaltaren har nyckel som passar samtliga nyckeltuber i fastigheten. De går aldrig in i din lägenhet utan att först komma överens med dig om tid.

OBS! Lås inte eventuellt säkerhetslås när du ska låna ut din nyckel för servicearbeten och lämna aldrig ut säkerhetslåsnyckeln (så kallad tillhållarnyckel).

Tillbaka till Information för boende