Snöröjning och sandning

Vi har avtal med Nordmalings Grävtjänst som sköter snöröjning och sandning av parkeringar samt gång- och körvägar.  Bor du i ett radhus eller en marklägenhet ska du själv skotta och grusa framför din egen entrédörr inklusive gången som leder fram till dörren. Ingångarna till flervåningshusen sköts däremot av fastighetsförvaltaren. Hyr du en P-plats ska du skotta denna. Hyr du ett garage ska du skotta framför garagedörren. I förrådet bredvid Miljörummet finns snöslädar du kan använda vid skottning.

Grus kan du hämta i någon av de sandlådor som finns utplacerade i området.

Om de allmänna gång- och körvägarna är väldigt hala och ingen sandning/grusning skett i rimlig tid kan du anmäla detta till vicevärden, som i sin tur anmäler behovet till Umeå Förvaltning AB.

Om du bor i en lägenhet i ett av flervåningshusen och har grannar under dig kan snösmältning på balkongen leda till problem för dessa. Det är därför önskvärt att du skottar bort snö från din balkong.

Du får inte skotta ditt tak själv utan allt behov av takskottning ska anmälas till vicevärden. Däremot måste du själv ombesörja skottning av taken på dina egna utbyggnader om detta är nödvändigt.

Tillbaka till Information för boende