Syjunta & kafferep

Hej!


Är du intresserad av handarbete?
Vi träffas i kvarterslokalen för syjunta på

onsdag 9/3 kl. 13.

Träffarna kan bli fler utifrån intresse.

Arrangeras av Fritidskommittén.

Alla är välkomna!