Författararkiv: redaktion

Vårstädning

Nu är det dags för vårens städdag

Tid: den 4 juni 2024. Någon från styrelsen och/eller vicevärd finns på plats åtminstone från klockan 16, kom när du kan!

Vi bjuder på korv med bröd & dryck och kaffe.

Vi möts vid kvartersgården. Där finns styrelse, vicevärd, fritidskommitté samt trädgårdsgrupp som kan delegera ut arbete om du är osäker på vad som behöver göras.

Krattor, spadar, skottkärror, papperssäckar mm finns i redskapsförrådet bredvid soprummet. En container står uppställd vid kvartersgården från fredagen den 31/5 till måndag den10/6. Den är avsedd endast för trädgårdsavfall (säckar måste tömmas och slängas i soprummet).

Obs! Du som har parkeringsplats, sopa ut gruset från den senast på städdagen. Sista sopningen i området sker direkt efter städdagen.

Minibibliotek

Vi är många i föreningen som är intresserade av att läsa. Nu har vi fått ett alldeles eget minibibliotek i kvartersgården! Det vill säga en bokbytarhylla, eller ”tvättstugebibliotek”.

Ställ ditt en bok som du vill lämna vidare, och se om det finns någon på hyllan som du blir sugen på att läsa.

Hoppas det blir riktigt bra snurr på böckerna!

Valberedningen informerar

Hej alla medlemmar i Pallens bostadsrättsförening

Jag valdes vid förra stämman till ordförande för valberedningen och har påbörjat valberedningens arbete inför stämman 2024.

Styrelsen består idag av 6 styrelseledamöter inklusive HSBs representant och 1 suppleant. Mandattiden löper ut för 3 av styrelseledamöter och 1 suppleant vid årsstämman 2024. Dessa väljs för 2 år i taget.
Mandatperioden för fritidskommitté, revisor, revisorssuppleant och valberedning löper också ut. Dessa väljs för 1 år i taget.

Vid stämman 2024 kommer val av styrelseledamöter, suppleant, revisor, revisorssuppleant, fritidskommitté och valberedning att ske.

Valberedningens har till uppgift att bereda föreningsstämmans beslut i val- och arvodesfrågor. Valberedningen undersöker vilka som önskar fortsätta arbetet för föreningen och om de vars mandatperiod löper ut önskar fortsätta en mandatperiod till.

Är du intresserad av att sitta i styrelsen i Pallens bostadsrättsförening eller vara revisor/revisorssuppleant, ingå i fritidskommittén eller valberedningen?

Valberedningen är övertygad om att det finns många personer som skulle kunna tillföra både kompetens och vara till nytta för vår förening. Alla medlemmar i föreningen har möjlighet att nominera sig själv eller någon annan i föreningen. Valberedningen är beroende av allas hjälp att hitta bra personer som vill engagera sig, tveka inte att ta kontakt

Därför uppmanas du som medlem att komma med förslag på lämpliga kandidater, eller föreslå dig själv till valberedningen.

Senast den 2 april behöver förslagen ha nått valberedningens ordförande för att hinna beredas.

Umeå 2024-01-23

Lena Ström, Stävgränd 103
valberedningens ordförande
mail: strom.c.lena@gmail.com

Att tänka på under vintern

Om du bor i lägenhet med egen entré får du inte styra ut snön på gångvägen utanför eftersom den hindrar både fotgängare och färdtjänst/ambulans. Du ska istället placera den utanför den maskinskottade ytan.

Samma sak gäller när du skottar din parkering, placera inte snön så den hindrar dina grannars parkeringar.

Alla cyklar ska märkas upp och förvaras i cykelförråden under vintern.

Cyklar utan luft i barnvagnsförråden kommer efter 15/12-23 att flyttas ned till cykelförråden i respektive punkthus via föreningens försorg.

Omärkta cyklar i cykelförråden lappas med uppmaning att märka dem med lägenhetsnummer/ägare. De cyklar som fortfarande är omärkta efter nyår kommer att forslas bort till våren.

Bokcirkel vt 2024

Välkommen till vår Bokcirkel

Vi är ett glatt gäng boende som har träffats några år och säger vad vi tycker om innehållet i böckerna, ibland om utseendet! Nu har vi nya böcker och datum. Vi håller till i kvartersgården vid träffarna tisdagar kl 1830. Alla kan komma när man vill och tycker en bok verkar intressant att läsa, vi lånar oftast böckerna på biblioteket.

Vi bjuder på kaffe och te, men ta med eget fikabröd som passar dig.

Vårens böcker:

9 januari: Halvmördaren av Håkan Nesser

6 februari: Poste restante – ett brev från Locmaria av Lorraine Fouchet

5 mars: Sly av Sara Strömberg

2 april: Kallbaderskan bland fjällen av Karin Härljegård

2 maj: Dens om Illa gör av Mikael Andersson

Ladda ner inbjudan

Problem med vattnet i dag 16/11 – löst!

Uppdatering 14.30: problemet är nu löst, så det går att använda vattnet som vanligt.

En cirkulationspump i området är trasig. Det innebär att vi nu inte har något varmvatten, och att kallvattnet kan vara svart. Undvik att dricka kranvattnet! Arbete pågår! Vi hoppas att det ska vara snabbt åtgärdat.

Cykelgaraget klart

Som det beslutades på stämman har vi nu färdigställt cykelgaraget för specialcyklar – till exempel handikapcyklar eller elcyklar. Det finns nu tillgängligt att hyra plats därinne.
Det är det är det före detta ”handikapgaraget” längst ut i långa garagelängan vid Stävgränd 39.

Garaget är utrustat med elektriskt öppnande garageport samt en ingång med din passeringstagg. Endast de som hyr plats kommer ha tillgång till garaget.

Pris 80:- i månaden som läggs på månadsavgiftsavin från HSB.

Kontakta vår vicevärd Dan på telefon 0702358246 för plats eller mer information.