Föreningsstämma 17 maj

HSB bostadsrättsförening Pallen i Umeå kallar härmed samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma.

Datum/tid: Tisdag den 17 maj , kl 18.30

Plats: Samlingslokalen, Kvartersgården

Traditionsenlig smörgåstårta serveras. Specialkost meddelas senast 10/5 till Aija Lampela med sms på 070-271 4896.

Ladda ner kallelse och dagordning här.

Bilagorna, årsredovisning med mera har ni fått tillsammans med kallelsen i brevlådan. OBS! Bilagan med valberedningens förslag kommer senare.