Taggar för tvättstuga och miljörum

Ni har alla fått två blå ”taggar”. Den mindre, den till vänster på bilden nedan, fungerar för att boka tvättid och bastu samt som nyckel till tvättstuga och bastu. Med den följde det med en instruktion för hur man bokar tvättid med den nya systemet.

Bokning sker i appen, alternativt webbsida eller direkt på bokningstavlan utanför tvättstugan. Mer information hittar du här på hemsidan, under Information för boende – Tvättstuga.

Den större blå taggen använder du för att öppna dörren till miljörummet och kvartersgården samt ytterdörrarna till flervåningshusen (i dagsläget endast 83:an, 39:an inom kort).

Behöver du hjälp, kontakta vår vicevärd.