Att tänka på under vintern

Om du bor i lägenhet med egen entré får du inte styra ut snön på gångvägen utanför eftersom den hindrar både fotgängare och färdtjänst/ambulans. Du ska istället placera den utanför den maskinskottade ytan.

Samma sak gäller när du skottar din parkering, placera inte snön så den hindrar dina grannars parkeringar.

Alla cyklar ska märkas upp och förvaras i cykelförråden under vintern.

Cyklar utan luft i barnvagnsförråden kommer efter 15/12-23 att flyttas ned till cykelförråden i respektive punkthus via föreningens försorg.

Omärkta cyklar i cykelförråden lappas med uppmaning att märka dem med lägenhetsnummer/ägare. De cyklar som fortfarande är omärkta efter nyår kommer att forslas bort till våren.