Kategoriarkiv: Valberedningen

Valberedningen informerar

Hej alla medlemmar i Pallens bostadsrättsförening

Jag valdes vid förra stämman till ordförande för valberedningen och har påbörjat valberedningens arbete inför stämman 2024.

Styrelsen består idag av 6 styrelseledamöter inklusive HSBs representant och 1 suppleant. Mandattiden löper ut för 3 av styrelseledamöter och 1 suppleant vid årsstämman 2024. Dessa väljs för 2 år i taget.
Mandatperioden för fritidskommitté, revisor, revisorssuppleant och valberedning löper också ut. Dessa väljs för 1 år i taget.

Vid stämman 2024 kommer val av styrelseledamöter, suppleant, revisor, revisorssuppleant, fritidskommitté och valberedning att ske.

Valberedningens har till uppgift att bereda föreningsstämmans beslut i val- och arvodesfrågor. Valberedningen undersöker vilka som önskar fortsätta arbetet för föreningen och om de vars mandatperiod löper ut önskar fortsätta en mandatperiod till.

Är du intresserad av att sitta i styrelsen i Pallens bostadsrättsförening eller vara revisor/revisorssuppleant, ingå i fritidskommittén eller valberedningen?

Valberedningen är övertygad om att det finns många personer som skulle kunna tillföra både kompetens och vara till nytta för vår förening. Alla medlemmar i föreningen har möjlighet att nominera sig själv eller någon annan i föreningen. Valberedningen är beroende av allas hjälp att hitta bra personer som vill engagera sig, tveka inte att ta kontakt

Därför uppmanas du som medlem att komma med förslag på lämpliga kandidater, eller föreslå dig själv till valberedningen.

Senast den 2 april behöver förslagen ha nått valberedningens ordförande för att hinna beredas.

Umeå 2024-01-23

Lena Ström, Stävgränd 103
valberedningens ordförande
mail: strom.c.lena@gmail.com