Uppdatering av fibernät och switchar är klar

Vårt fibernät är nu föryngrat och effektiviserat. Switchar och fiberkablar är utbytta till modern standard.