Information från styrelsen

Hej alla, nu när de flesta är tillbaka från sommarlov och semestrar vill vi ta tillfället i akt att ge lite information.

Till årsmötet i våras kom ett förslag om använda en del av våra grönytor till att plantera perenner och marktäckare.  Den typen av växtlighet gynnar fjärilar, bin och andra insekters pollinering. Det är bra för miljön och bidrar även till en trivsam utemiljö. Dessutom krävs mindre gräsklippning vilket också bidrar till en bättre miljö.

Anmäl dig till Dan Westerlund (070-235 82 46 eller vicevard@pallen.net) om du är intresserad av att delta i en arbetsgrupp om perenner och andra växter.

På årsmötet väcktes också en fråga om användningen av snickarrummet. Vi vill nu meddela att snickarrummet fortfarande kan användas men att låset har bytts ut. Om du är intresserad av att använda dig av snickarrummet ska du i första hand mejla till pallensbokning@gmail.com och berätta när du har behov av att använda snickarrummet. I andra hand kan du ringa vår uthyrningsansvarige Daniel på telefon 073-828 01 23.

September 2022

Styrelsen