Gratis parkering för hemtjänst

Hemtjänstbilar får parkera gratis på besöksparkeringarna om det tydligt framgår att bilen kommer från hemtjänsten (är målad). Detta gäller både den kommunala hemtjänsten och privata aktörer.