Kyligt i 39:an & 83:an

Vid byte av cirkulationspump för fjärrvärmen upptäcktes att en tryckhållningspump var defekt. Detta fel medför att de centrala värmeväxlarna längst upp i flervåningshusen inte får tillräckligt med värme från fjärrvärmen.  Trycket är helt enkelt för lågt för att nå upp till värmeväxlarna. I och med detta fungerar inte reglersystemet som det är tänkt utan enbart hjälpvärme värmer upp den luft som kommer via ventilationssystemet.

Resultatet blir att den luft som levereras till lägenheterna i flervåningshusen håller cirka 19 grader vid nuvarande utetemperatur. Det är ungefär två grader mindre än vad det brukar vara, vilket gör att det känns kyligt i lägenheterna. Elementen bör dock hålla normal värme.

En ny pump är beställd men det kommer att dröja några dagar innan den är på plats. Den kommer att naturligtvis att bytas ut så fort det är möjligt.

Fastighetsskötare från FMT jobbar på problemet tillsammans med tekniker från Energiretur och TF service.