Nya tak på garage och förråd

Taken på garage och förråd kommer att bytas ut från och med vecka 32. Arbetet beräknas vara avslutat i oktober. Även om arbetet har planerats för att skapa så små olägenheter som möjligt kommer det periodvis vara nödvändigt att spärra av garage och parkeringar. Entreprenören Farradium kommer att informera i god tid så att du hinner flytta din bil.

Under tiden som ditt garage/parkering är blockerad får du parkera på tennisbanan. Ställ bilen längs långsidorna och se till att du inte blockerar för någon annan. Se fullständig info nedan.