Energibesparande åtgärder i lägenheterna

Brf Pallen har tillsammans med HSB Norr upphandlat Norrtech VVS & Industri AB att
genomföra energibesparande åtgärder i föreningens lägenheter och allmänna utrymmen.
Åtgärderna kommer att ske efter sommaren, med start vecka 33. Arbetet väntas vara klart November 2024.

Mer information om tidplan och när arbeten påbörjas i respektive lägenhet kommer att aviseras en tid i förväg, under vecka 32.

Ladda ner och läs hela dokumentet om vad som ska göras och hur det kommer att gå till här.