Syjunta & kafferep

Hej!


Är du intresserad av handarbete?
Vi träffas i kvarterslokalen för syjunta på

onsdag 9/3 kl. 13.

Träffarna kan bli fler utifrån intresse.

Arrangeras av Fritidskommittén.

Alla är välkomna!

Valberedningen informerar

Just nu förbereder valberedningen underlaget för val på årsstämman 2022.

Valberedningens uppdrag är att föreslå årsmötet lämpliga personer till de olika uppdragen inom Pallens bostadsrättsförening.

Är du är intresserad av att engagera dig i föreningen eller har förslag på någon annan som skulle vara en tillgång?

Ladda ner och läs mer här:

Möjlighet att tillfälligt hyra parkeringsplats

Styrelsen har beslutat att i mån av plats kan medlem i föreningen tillfälligt hyra en parkeringsplats med motorvärmare för besökande.

Kostnad:
per helg 100:-
en vecka 150:-
Avgiften läggs på avgiftsavin i efterhand.

Kontakta vicevärden Dan Westerlund
070-242 3462