Syjunta & kafferep

Nytt år, nya träffar!

Som vanligt träffas vi varje gång i kvartersgården mellan 13 och 15.

Första träffen blir måndagen den 9:e januari.

Sedan träffas vi måndagar jämna veckor fram till den 29:e maj.

Det gör inget om du inte varit med förut. Alla är välkomna!

Fritidskommittén

Kyligt i 39:an & 83:an

Vid byte av cirkulationspump för fjärrvärmen upptäcktes att en tryckhållningspump var defekt. Detta fel medför att de centrala värmeväxlarna längst upp i flervåningshusen inte får tillräckligt med värme från fjärrvärmen.  Trycket är helt enkelt för lågt för att nå upp till värmeväxlarna. I och med detta fungerar inte reglersystemet som det är tänkt utan enbart hjälpvärme värmer upp den luft som kommer via ventilationssystemet.

Resultatet blir att den luft som levereras till lägenheterna i flervåningshusen håller cirka 19 grader vid nuvarande utetemperatur. Det är ungefär två grader mindre än vad det brukar vara, vilket gör att det känns kyligt i lägenheterna. Elementen bör dock hålla normal värme.

En ny pump är beställd men det kommer att dröja några dagar innan den är på plats. Den kommer att naturligtvis att bytas ut så fort det är möjligt.

Fastighetsskötare från FMT jobbar på problemet tillsammans med tekniker från Energiretur och TF service.

Fjärrvärmen fungerar igen

2022-10-30 Uppdatering: Pumpen är utbytt och nu fungerar värmen igen. En eloge till alla inblandade som löste problemet så snabbt.

2022-10-30. Den pump som reglerar fjärrvärmen i området har gått sönder nu på morgonen. Tekniker är tillkallad och felsökning pågår.